Община Сливен - Дирекция "Местни данъци и такси"

ЕИК ПО БУЛСТАТ - 000590654

Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Община Сливен – Дирекция „Местни данъци и такси”. Това съобщение е създадено, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване на документ.

Съобщенията се поставят и на видно място в Община Сливен – Дирекция „Местни данъци и такси” и се публикуват в Интернет.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.


Публичен бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

Булстат ЕГН ЛНЧ